PÉNZ Tisztítás Gyűjtemény

79,900 Ft

Legyen ez olyan eszköz számodra, ami növeli a tudatosságodat, éberségedet és az önismeretedet a pénzzel, bőséggel, gazdagsággal kapcsolatban.

Termékleírás

A PÉNZ Tisztítás Gyűjtemény az egyik legkomplexebb anyag, amit valaha készítettem. Mind hosszában, mind energetikájában nagyon erős, ami akár egész életedre társaddá válhat, ha szeretnél változást teremteni az anyagi, pénzügyi valóságodban.

A PÉNZ Tisztítás Gyűjtemény célja és lényege, hogy felszínre hozza a benned lévő nézőpontokat, ellenállásokat, ítéleteket, energiákat a pénzzel, bőséggel, gazdagsággal, pénzteremtéssel, szegénységgel, a pénz befogadásával és birtoklásával kapcsolatban, majd új választásokat hozva képessé válsz megváltoztatni a nézőpontjaidat, és megtisztulnak az eddig téged tudattalanul működtetett energiák.

Ezen kívül fontos szerepe van a pénzhez és gazdagsághoz kapcsolódó különböző aspektusok és összekötések feltárásában, a pénz és a hatalom összefonódásában, a pénzügyi éberség növelésében, a pénzügyi gyógyítás tudatosításában, a pénz és gazdagság démonizálásának feloldásában, az anyagi szabadság és a pénztől való függőség felszámolásában, a pénzzel, pénzért vívott harc abbahagyásában, a lemondások nélküli élet megteremtésében és a saját, gazdagságon alapuló életed megteremtésében.

A PÉNZ Tisztítás Gyűjteménynek köszönhetően lehetőséged nyílik visszavenni az irányítást a pénzügyi valóságod felett, felismerve azokat az akadályokat, hitrendszereket, automatizmusokat, amelyek eddig távol tartottak a pénztől, bőségtől és gazdagságtól.

A PÉNZ Tisztítás Gyűjtemény 135 oldal írott anyagból (pdf) és 7 óra 10 perc hanganyagból (mp3) áll!

A teljes sorozat időtartama: Bevezető: 37:36 + Tisztítások: 6:32:32. Összesen: 7:10:08

Tartalom:

1.RÉSZ 36:43

1.1.Pénz, Bőség, Gazdagság Alaptisztítások 3:37
1.2.Mi az, amit eldöntöttél a pénzről és a gazdagságról? 6:32
1.3.A pénzhez és gazdagsághoz kapcsolódó nézőpontok és ítéletek feloldása 4:03
1.4.A pénzhez és gazdagsághoz kapcsolódó azonosítások feloldása 4:24
1.5.A pénznek való ellenállás feloldása 3:20
1.6.Pénz, bőség, gazdagság elkerülő mechanizmusok és programok kioldása 2:35
1.7.A pénzhez kapcsolódó elköteleződések feloldása 1:17
1.8.A pénzhez, bőséghez, gazdagsághoz kapcsolódó eskük, ígéretek, fogadalmak feloldása 5:38
1.9.A gazdagság múltad 3:28
1.10.Nézőpontod a gazdagokról 2:09

2.RÉSZ 28:08

2.1.A saját pénzügyi valóságod tudatosítása 3:11
2.2.A minták meghaladása 4:13
2.3.A családi minták meghaladása 4:31
2.4.Kilépni a szükség, a szűkösség és a hiány valóságából 4:41
2.5.A másokhoz való hasonlítások feloldása 2:29
2.6.A pénzügyi valóságod korlátainak, az üvegplafonnak a meghaladása 1:57
2.7.Felelősnek lenni a saját pénzügyi valóságodért 3:10
2.8.A saját pénzügyi valóságod irányítása 2:42
2.9.Az új pénzügyi valóságod választása 1:30

3.RÉSZ 35:57

3.1.Önbüntető programok és a pénz 3:50
3.2.A pénz és gazdagság elutasításának és megtagadásának a feloldása 2:00
3.3.Megérdemelni a pénzt 2:38
3.4.A pénzhiánytól való félelem feloldása 5:05
3.5.A pénzfüggőség feloldása 3:17
3.6.Hajlandó vagy-e bármennyi pénzt, mindent elveszíteni? 2:36
3.7.Az előre menekülés abbahagyása: Ha nincs, nem is tudod elveszíteni 1:37
3.8.A pénzhez kapcsolódó fájdalmak feloldása 3:13
3.9.A pénz hibáztatásának feloldása 1:44
3.10.Pénz és bántalmazás 2:55
3.11.Bántalmazó gazdagok, oltalmazó szegények 1:49
3.12.A pénz és gazdagság elrejtése 2:33
3.13.Az elérhetetlen gazdagságból való kilépés 3:06

4.RÉSZ 34:37

4.1.A lemondások nélküli élet megteremtése 3:07
4.2.A pénzről való lemondás és a pénzteremtő erő átadásának, a teremtő erő kicsalásának feloldása 6:49
4.3.A pénz, gazdagság teremtő erőd használatának és a pénzhez, gazdagsághoz való hozzáférésnek a feloldása 7:01
4.4.A másnak teremtések abbahagyása 3:24
4.5.A gazdagság és a gazdagok védelme 2:10
4.6.Kihasználás 3:52
4.7.A pénzzel és gazdagsággal való visszaélések feloldása 2:42
4.8.A pénzhez kapcsolódó szélsőségek feloldása 3:28
4.9.Pénzügyi vészhelyzetekben való helytállás 2:19

5.RÉSZ 28:55

5.1.Szegénység és pénztelenség alaptisztítások 3:27
5.2.A szegénység védelme 1:34
5.3.A szegénység jóvá tételének feloldása 2:37
5.4.A szegénység általi vezeklésnek a feloldása 2:38
5.5.A szegénység (sors)közösségeiből való kilépés 3:22
5.6.Spirituális hazugságok a bőség elkerülésére 2:32
5.7.Egyházi, vallási, spirituális elköteleződések feloldása 4:44
5.8.Kilépni a vallási manipulációk hatása alól 3:02
5.9.A vagyonodról való lemondás az egyház javára

6.RÉSZ 34:18

6.1.A pénz és gazdagság démonizálásának feloldása 4:06
6.2.A bőség démonizálásának feloldása 5:23
6.3.Démoni manipulációk felismerése és feloldása 3:22
6.4.Démoni hazugságok, démoni gazdagságok 4:24
6.5.Teremtesz-e démoni személynek, közösségnek, rendszernek? 4:00
6.6.Harcolni a pénzzel és a gazdagsággal, a pénzért és a gazdagságért 3:12
6.7.A láthatatlan harcok abbahagyása, láthatóvá válni az anyagi valóságban 2:08
6.8.Bosszúharcok abbahagyása 1:58
6.9.Pénzért történt árulások és következményeik feloldása 2:31
6.10.A harcot fenntartó démonhadsereged leszerelése 3:35

7.RÉSZ 36:30

7.1.Önmagadként létezés és a pénz, gazdagság 4:17
7.2.Elvárások és visszafogások a pénzzel kapcsolatban 1:48
7.3.Örökös börtönőri szerződések felmondása 7:55
7.4.Sebezhetőnek lenni a pénzzel 3:06
7.5.Bízni a pénzben és a gazdagságban 4:29
7.6.A gazdagság és a szabadság szembeállításának feloldása 2:24
7.7.Aranykalitka tisztítások 4:09
7.8.Az anyagi szabadság és a szabadság választása 2:26
7.9.Az anyagi szabadság démonainak kitisztítása 3:00
7.10.A pénzügyi szabadság és szárnyalás választása

8.RÉSZ 26:40

8.1.Befogadás – általános tisztítások 3:53
8.2.A pénz, bőség és gazdagság befogadása 3:28
8.3.A pénz, bőség és gazdagság befogadásához kapcsolódó ítéletek feloldása 3:13
8.4.Az ítéletek befogadása gazdagként 2:20
8.5.A gazdagság és irigység kapcsolata 1:56
8.6.A befogadás és a bántalmazás összekapcsolásának feloldása 5:37
8.7.Bárhonnan befogadni 3:22
8.8.A végtelen gazdagság befogadása 3:01

9.RÉSZ 29:50

9.1.Öröklés és örökség 5:44
9.2.Az örökség megtagadások feloldása 5:05
9.3.A pénz és gazdagság birtoklása 5:36
9.4.A birtoklás megtagadásainak feloldása 2:50
9.5.Hatalom és a pénz, gazdagság összefonódása 2:59
9.6.A hatalomhoz kapcsolódó ragaszkodások feloldása 2:49
9.7.A hatalomhoz kapcsolódó ellenállások feloldása 2:57
9.8.Korrupció és a hatalom kapcsolata 2:03

10.RÉSZ 28:01

10.1.A pénzügyi éberség növelése 3:32
10.2.Pénzügyi éberség a jövővel kapcsolatban 2:43
10.3.A tested és a pénz 6:09
10.4.Pénzügyi gyógyítónak lenni 4:00
10.5.A saját pénzügyi valóságodat gyógyítani 3:28
10.6.Új gazdagság, új pénzügyi valóság teremtése 1:50
10.7.Te dolgozol a pénzért, vagy a pénz dolgozik érted? 2:42
10.8.A gazdagság teremtő erőd aktiválása és élése 1:51
10.9.A bőség és a végtelen lehetőségek valósága 1:58

11.RÉSZ 29:36

11.1.Pénz ÉS Boldogság Együtt 4:09
11.2.A szeretet és a gazdagság alá-, fölérendeltségének feloldása 3:51
11.3.A gazdagság és szeretet egysége: Befogadni a bőséget a szívedbe 5:43
11.4.A Szívtudatos gazdagság teremtése 3:37
11.5.Csodák teremtése 1:36
11.6.Luxus és elegancia tisztítások 4:06
11.7.Luxus, elegancia és a hozzájuk csatolt bántalmazás, rosszá tétel feloldása 1:50
11.8.Önmagadként létezés és a luxus, elegancia 2:37
11.9.Luxus teremtése – magadnak és másoknak 2:20

12.RÉSZ 43:11

12.1.Pénzt, gazdagságot kérni az entitásoktól 4:00
12.2.Entitások a pénz, bőség, gazdagság elutasítása ellen 6:37
12.3.Örök démoni tartozások alól való felszabadulás 4:28
12.4.A téged segítő entitásokkal, angyalokkal való kapcsolódás 5:00
12.5.Teremtik-e mások pénzügyi valóságát a te entitásaid? 2:07
12.6.Önmagad elértéktelenítésének a felszámolása, a lehetőségekre való megnyílás 3:59
12.7.Ajándékok és a pénz, elismerés befogadása az entitásoktól 4:38
12.8.A láthatatlan, energetikai munkáért való pénz befogadása 3:25
12.9.Együtt varázsolni az entitásokkal 5:13
12.10.Az új pénzügyi aranykor teremtése az entitásokkal, angyalokkal 3:56

Legyen ez olyan eszköz számodra, ami növeli a tudatosságodat, éberségedet és az önismeretedet a pénzzel, bőséggel, gazdagsággal kapcsolatban, segítve abban is, hogy ki tudj lépni az eddig megváltoztathatatlannak hitt, örökre szóló elkötelezések hatása alól a pénzzel kapcsolatban. Mi az a bőség és gazdagság, ami ennek köszönhetően vár rád?

0 Értékelés

Vélemények

Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.

0 Shares
Share
Tweet
Pin